كردكوي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كردكوي

خندان الهه

خندان الهه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
صابری علی

صابری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عرب مهدیه

عرب مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کردکوي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
مهقانی محمد

مهقانی محمد

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کردکوي -امام علي /ع / | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ندر ء آی تکین

ندر ء آی تکین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس-کرند

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
یحیی نژاد محمدحسین

یحیی نژاد محمدحسین

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ایری مائده

ایری مائده

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضانژاد معصومه

رضانژاد معصومه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رسولی محدثه

رسولی محدثه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شهریاری زینب

شهریاری زینب

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خلج امیرمحمد

خلج امیرمحمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کرکوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
روشندل زهرا

روشندل زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
امیری مبینا

امیری مبینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فرج نیا فاطمه

فرج نیا فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تاجیک محدثه

تاجیک محدثه

امار|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گیلانی زهرا

گیلانی زهرا

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رضائیان مائده

رضائیان مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الوند کیمیا

الوند کیمیا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
الوارزندی عرفان

الوارزندی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
استارمی زینب

استارمی زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملاخانی سارا

ملاخانی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهیمی محدثه

ابراهیمی محدثه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهرگان فاطمه

مهرگان فاطمه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدزاده امید

محمدزاده امید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سیدعقیلی شادان

سیدعقیلی شادان

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
یوسفی امیرعلی

یوسفی امیرعلی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کرکوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گیلانی الهام

گیلانی الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مصدق آوا

مصدق آوا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جدی حسینی سیده زهرا

جدی حسینی سیده زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کردکوي

2سال کانونی / 8 آزمون

زبان
عابدین خواه فاطمه سادات

عابدین خواه فاطمه سادات

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:27:02 AM