مينودشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مينودشت

قزل سفلو حسین

قزل سفلو حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
قره جانلو محمدمهدی

قره جانلو محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

7سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
قزلسفلی زهرا

قزلسفلی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ساسانی فاطمه

ساسانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
ممشلی فاطمه

ممشلی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مينودشت

6سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
پسرکلو فاطمه

پسرکلو فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
هلاکو نیایش

هلاکو نیایش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
حسینی سید محمد

حسینی سید محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت مينودشت

3سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
میردار فاطمه

میردار فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مينودشت-دهستان دوزين

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مصطفی لو طاها

مصطفی لو طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه-گلي داغ

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تیموری صفی آباد آرزو

تیموری صفی آباد آرزو

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خواجه لیلا

خواجه لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس-کرند

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قزل سفلی مهسا

قزل سفلی مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
میردار فاطمه

میردار فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قره چماقلو فاطمه

قره چماقلو فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرامرزی رضا

فرامرزی رضا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت راميان

3سال کانونی / 45 آزمون

هنر
میردوستی سید علی

میردوستی سید علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مصطفی لو مهدیه

مصطفی لو مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مينودشت

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ساسانی فاطمه

ساسانی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرامرزی ابراهیم

فرامرزی ابراهیم

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت علي آباد

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودی نازنین زهرا

محمودی نازنین زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رفیعی فرزاد

رفیعی فرزاد

مهندسي صنايع|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ملکان علی

ملکان علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مينودشت

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سراوانی زهرا

سراوانی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ممشلی مرضیه

ممشلی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاتمیان یلدا

حاتمیان یلدا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران گرگان | شبانه-نيم سال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
3/25/2023 9:42:19 PM