گنبد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گنبد

زایدلی آیدن

زایدلی آیدن

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
آقچه لی سایرا

آقچه لی سایرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

5سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
مشرقی توقر

مشرقی توقر

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

8سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
بهنام فر محمد

بهنام فر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت راميان

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
وزیری فرزاد

وزیری فرزاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

ریاضی
شیردل امیرحسن

شیردل امیرحسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
عرب کوهسار ملیکا

عرب کوهسار ملیکا

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

هنر
غلامحسین زاده سیده مریم

غلامحسین زاده سیده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
موذن علی

موذن علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سیدمحمدی آی ناز

سیدمحمدی آی ناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت مينودشت

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کنعانی مبینا

کنعانی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
پرنا مبین

پرنا مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
قجقی محمدامین

قجقی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
قزلجه صفیه

قزلجه صفیه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
پسرکلو محمدجواد

پسرکلو محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
رحیمی مقدم نرگس

رحیمی مقدم نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ازونی دوجی متین

ازونی دوجی متین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ولی زاده سهیل

ولی زاده سهیل

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
نفس‌ زهرا

نفس‌ زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | محروم-بومي گلستان-محل خدمت ازادشهر-کاشيدار

2سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رنجبر آیلین

رنجبر آیلین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبد کاووس

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
وزیری صبا

وزیری صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جمالی علی

جمالی علی

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
سراوانی فاطمه

سراوانی فاطمه

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اتحاد تایماز

اتحاد تایماز

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گاليکش

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
امانی صوفیا

امانی صوفیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
اتحاد فرشاد

اتحاد فرشاد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آزادشهر

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
ناظری قوجق محمدمعین

ناظری قوجق محمدمعین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آزادشهر

4سال کانونی / 73 آزمون

زبان
صابری ملیکا

صابری ملیکا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت آزادشهر

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قورچائی دانیال

قورچائی دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
نظرپور دانیال

نظرپور دانیال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قاسمی پوریا

قاسمی پوریا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مختومی آی سودا

مختومی آی سودا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خلیلی نادیا

خلیلی نادیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
نصرتی محمد

نصرتی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خوش کام آرمان

خوش کام آرمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
چرکزی آیدا

چرکزی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مفیدی راد عبدالرئوف

مفیدی راد عبدالرئوف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قزلجه مائده

قزلجه مائده

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پوربافرانی مریم

پوربافرانی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
حصاری محسن

حصاری محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سلیمانی مارال

سلیمانی مارال

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آدینه زاده یلدا

آدینه زاده یلدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خوجم لی جهانگیر

خوجم لی جهانگیر

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کلاله

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
غلامیان هنگامه

غلامیان هنگامه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ایران دوست سینا

ایران دوست سینا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
مخمی نوید

مخمی نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پران دوجی مریم

پران دوجی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آقچه لی الهام

آقچه لی الهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ملائی محمد

ملائی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهمن یار مبینا

بهمن یار مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قره پور عبدالرئوف

قره پور عبدالرئوف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گرگانلی دوجی ادیبه

گرگانلی دوجی ادیبه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قرنجیگ احسان

قرنجیگ احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زیبائی عرفان

زیبائی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قادری راضیه

قادری راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
خوجم پور نیما

خوجم پور نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل تحصيل گنبد-محل خدمت گنبدکاووس

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
توکلی فروغ

توکلی فروغ

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمد

موسوی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ابوذری صبا

ابوذری صبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
انه محمدزاده احسان

انه محمدزاده احسان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سنچولی پریا

سنچولی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاهین پور یاسین

شاهین پور یاسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

زبان
کریمی سپیده

کریمی سپیده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کشته گر هانیه

کشته گر هانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قزل سوفلو محمد

قزل سوفلو محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائیان امیرحسین

رضائیان امیرحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
یزدانی محمد

یزدانی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شیرزاد نوید

شیرزاد نوید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت آق قلا

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بگنجی مینا

بگنجی مینا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چناشکی علی

چناشکی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ارازگلدی داشلی برون طاهره

ارازگلدی داشلی برون طاهره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدیان مینا

محمدیان مینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سارلی افشین

سارلی افشین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قوجق نژاد مبینا

قوجق نژاد مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ربیعی مریم

ربیعی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت راميان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شیخ پور عارف

شیخ پور عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خرمالی شایان

خرمالی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فداکار محمد

فداکار محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سلیمانی راد سوگل

سلیمانی راد سوگل

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دانش پژوه نیلوفر

دانش پژوه نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهربانی آیدا

مهربانی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موحد سعید

موحد سعید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
غفارزاده نسترن

غفارزاده نسترن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مصطفی لو یگانه

مصطفی لو یگانه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری آیدا

حیدری آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظریان آیلین

نظریان آیلین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
موسوی سیده راحیل

موسوی سیده راحیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نیازی آی سان

نیازی آی سان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدپور عارف

محمدپور عارف

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت بندرترکمن

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ایزانلو فاطمه

ایزانلو فاطمه

نقاشي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

هنر
طاطار نسترن

طاطار نسترن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آق قلا

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پیرایش آسیه

پیرایش آسیه

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حیدری فرد علیرضا

حیدری فرد علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عاطفی نیا محمدرضا

عاطفی نیا محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گرگان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اکبرپور نیلوفر

اکبرپور نیلوفر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسی امین

عباسی امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقی پور سونا

صادقی پور سونا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت کلاله

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
ساجدی پور مریم

ساجدی پور مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
ممشلی زهرا

ممشلی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پارسائی امیرمهدی

پارسائی امیرمهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي-محل خدمت مانه وسملقان

1سال کانونی / 34 آزمون

زبان
قرنجیک عبدالغفور

قرنجیک عبدالغفور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کرمانی سجاد

کرمانی سجاد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ده مرده سعید

ده مرده سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل تحصيل گنبد-محل خدمت گنبدکاووس

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ایری الهام

ایری الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شیخ مهسا

شیخ مهسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کوچک نژاد مهسا

کوچک نژاد مهسا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسینی دارکلاته فائزه سادات

حسینی دارکلاته فائزه سادات

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کوچکی محمدمصطفی

کوچکی محمدمصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل تحصيل گنبد-محل خدمت علي آباد

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خرمالی مبین

خرمالی مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت آزادشهر

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خلیلی فر مهسا

خلیلی فر مهسا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
میر امیرحسین

میر امیرحسین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جباری آی نور

جباری آی نور

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میلانی پارمیدا

میلانی پارمیدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
تقدیسی آی سن

تقدیسی آی سن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب سجاد

عرب سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فداکار نورالدین

فداکار نورالدین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شیرمحمدلی الهه

شیرمحمدلی الهه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بدراقی المای

بدراقی المای

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خواجه نیازی محمد

خواجه نیازی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مفیدی محمدامین

مفیدی محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شمس الدین پور عبدالرحمان

شمس الدین پور عبدالرحمان

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مفیدی نازلی

مفیدی نازلی

فيزيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شیبک رضا

شیبک رضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اصغری حانیه

اصغری حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قرنجیک محمدرئوف

قرنجیک محمدرئوف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تاشلی پور هانیه

تاشلی پور هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پیغان زهرا

پیغان زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شرفی شریفه سادات

شرفی شریفه سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی نسب سیدمحمدعادل

موسوی نسب سیدمحمدعادل

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دیبائی دلارام

دیبائی دلارام

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خونیکی شیدا

خونیکی شیدا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آتابائی طاها

آتابائی طاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ناطقی اسگوئی مائده سادات

ناطقی اسگوئی مائده سادات

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
وطن دوست جمیله

وطن دوست جمیله

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
سکندری فائزه

سکندری فائزه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تکه آی هان

تکه آی هان

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یاسری امین

یاسری امین

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی فر یگانه

حسینی فر یگانه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گوکلانی تایماز

گوکلانی تایماز

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کرامتی محمد رضا

کرامتی محمد رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت گنبد کاووس

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کوزه لی رحیمه

کوزه لی رحیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گاليکش

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
آدینه مرصاد

آدینه مرصاد

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عظیمی زاده علی

عظیمی زاده علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صفری حمیدرضا

صفری حمیدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
آسوده امیرحسین

آسوده امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت گنبد کاووس

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحیم زاده محمد مهدی

رحیم زاده محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سارانی آیدا

سارانی آیدا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهیمی گردشی ایلیا

ابراهیمی گردشی ایلیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قابی سوگند

قابی سوگند

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودی کوثر

محمودی کوثر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضا زاده شیدا

رضا زاده شیدا

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بدراقی صایاد

بدراقی صایاد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | محروم-بومي گلستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پورقاز طاها

پورقاز طاها

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مفیدی فر یلدا

مفیدی فر یلدا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلعه قافی فاطمه

قلعه قافی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عسکری یونس

عسکری یونس

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خمر امیر حسین

خمر امیر حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ساویس آیدا

ساویس آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گنبدکاووس

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
یوسفی علی

یوسفی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سلیمانی زاد مرجان

سلیمانی زاد مرجان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نظر نژاد یاسین

نظر نژاد یاسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت علي آباد

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدیون زهرا

محمدیون زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کاوسی نسیم

کاوسی نسیم

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضائی کنعانی آرزو

رضائی کنعانی آرزو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
میر شاهی محمد

میر شاهی محمد

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
کلامی مبینا

کلامی مبینا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:05:10 PM