دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دالاهو


صالحی یونس

صالحی یونس

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
کسانی امیررضا

کسانی امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رستمی محمدهادی

رستمی محمدهادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسابی شیوا

حسابی شیوا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمی اسعد

کرمی اسعد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرندغرب

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حیدری هاشم

حیدری هاشم

تاريخ اسلام|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بوچانی ساینا

بوچانی ساینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت حميل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اختیاری فردین

اختیاری فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گهواره

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اختیاری پدرام

اختیاری پدرام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گهواره

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدی دنیا

محمدی دنیا

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کرمی هانیه

کرمی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرندغرب

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/9/2023 6:31:58 PM
Menu