دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دالاهو

کرمی درویتی ساغر

کرمی درویتی ساغر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه- محل خدمت کرند غرب

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
صفریان یزدان

صفریان یزدان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفری پرنیا

صفری پرنیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صالحی یونس

صالحی یونس

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
کسانی امیررضا

کسانی امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رستمی محمدهادی

رستمی محمدهادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نعمتی کامبیز

نعمتی کامبیز

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسابی شیوا

حسابی شیوا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمی اسعد

کرمی اسعد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرندغرب

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حیدری هاشم

حیدری هاشم

تاريخ اسلام|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهی ستاره

عبدالهی ستاره

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بوچانی ساینا

بوچانی ساینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت حميل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سهرابی جاماسبی هادی

سهرابی جاماسبی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه- محل خدمت سرپل ذهاب

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اختیاری فردین

اختیاری فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گهواره

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سهرابی وریا

سهرابی وریا

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
میلادی شیرین

میلادی شیرین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپهر حسنا

سپهر حسنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علی پناه آرمین

علی پناه آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اختیاری پدرام

اختیاری پدرام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گهواره

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمدی دنیا

محمدی دنیا

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کرمی هانیه

کرمی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرندغرب

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:58:12 PM