گيلانغرب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گيلانغرب

محمودی محمدماهان

محمودی محمدماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
احمدپورنیانی زهرا

احمدپورنیانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
صحتی هانا

صحتی هانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبادتیان آسو

عبادتیان آسو

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نورافکن صدف

نورافکن صدف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کیانی محمد حسین

کیانی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت گيلانغرب

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مبینی محمدحسین

مبینی محمدحسین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اردشیری آرین

اردشیری آرین

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آزادی سارینا

آزادی سارینا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مجیدی احسان

مجیدی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شیرزادی فر امیر حسین

شیرزادی فر امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت گيلانغرب

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوری محمدرضا

نوری محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مروتی نشاط

مروتی نشاط

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت نوسود

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عزیزنیاگیلانی آیدا

عزیزنیاگیلانی آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
غریبی چله امیر رضا

غریبی چله امیر رضا

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
میرزائی امیر محمد

میرزائی امیر محمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت قصرشيرين

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:48:28 AM