سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سنقر

ضیائی محمدپارسا

ضیائی محمدپارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اعظمی محمد

اعظمی محمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بنی عامریان زهرا

بنی عامریان زهرا

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رسولی شکوفه

رسولی شکوفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت سنقرکليايي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
وکیلیان آرین

وکیلیان آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زین العابدینی امیر حسین

زین العابدینی امیر حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حاجیان مهسا

حاجیان مهسا

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
اسدی نیا کیمیا

اسدی نیا کیمیا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

زبان
کاویانی پریسا

کاویانی پریسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حیدریان طیبه

حیدریان طیبه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ولدی آیسا

ولدی آیسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدی آروین

محمدی آروین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
غلامی گندآبادی سمیه

غلامی گندآبادی سمیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل تحصيل خوي-محل خدمت کرمانشاه ناحيه2

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امجدیان فاطمه

امجدیان فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرندغرب

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
رضازاده امیررضا

رضازاده امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدی آتنا

احمدی آتنا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت سنقرکليايي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قنبرپور شادی

قنبرپور شادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سنقرکليايي

3سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
همتی علی

همتی علی

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امجدیان نسترن

امجدیان نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کیهانی زهرا

کیهانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت بيستون

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدی پارسا

محمدی پارسا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانش راد حامد

دانش راد حامد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:36:02 AM