هرسين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر هرسين

چناری مهدی

چناری مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 167 آزمون

تجربی
فرتاش راد محمد جواد

فرتاش راد محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
دولتیاری محمدمهدی

دولتیاری محمدمهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت هرسين

5سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
مرادی رضا

مرادی رضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فتاحی نگین

فتاحی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نوروزی نرجس

نوروزی نرجس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از زن

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بابایی زهرا

بابایی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رسولی فاطمه

رسولی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آبروشنایی رضا

آبروشنایی رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کرمانشاه ناحيه 3

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ناصری نگار

ناصری نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلطانیان زهرا

سلطانیان زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کاکایی پریا

کاکایی پریا

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
امیری نگین

امیری نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عزیزی سارینا

عزیزی سارینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت هرسين

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مجیدی پور سعید

مجیدی پور سعید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یادگاری تلیابی تینا

یادگاری تلیابی تینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قادری سلیمانیه رضا

قادری سلیمانیه رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعی حسن بقعه محمد یاسین

زارعی حسن بقعه محمد یاسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زینی زهرا

زینی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه- محل خدمت پاوه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کرمی مریم

کرمی مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کاوسی خاکی صابر

کاوسی خاکی صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت هرسين

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
قاسمی نگار

قاسمی نگار

مهندسي برق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:32:06 PM