كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كنگاور

گداری نژاد اسماء

گداری نژاد اسماء

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
دهنوی آیدا

دهنوی آیدا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کنگاور

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
حسین آبادی رسول

حسین آبادی رسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زارعی عرفان

زارعی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بیگوند امیرحسین

بیگوند امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسین آبادی محسن

حسین آبادی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عباس آبادی سعید

عباس آبادی سعید

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
شاهمرادی عادل

شاهمرادی عادل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت اسدآباد

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خزائی زهرا

خزائی زهرا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فلاحی چمه فاطمه

فلاحی چمه فاطمه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرمانشاه | روزانه-نيم سال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
نادری رضوان

نادری رضوان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کنگاور

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شفیعی یزدان

شفیعی یزدان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رستمی منش محمدرسول

رستمی منش محمدرسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرآتی مهدیس

مرآتی مهدیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کنگاور

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خزائی محدثه

خزائی محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خزائی تینا

خزائی تینا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عزیزی کمند

عزیزی کمند

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
عبدالتاجدینی لیلا

عبدالتاجدینی لیلا

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرمانشاه | روزانه-نيم سال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
خمیس آبادی محمدصالح

خمیس آبادی محمدصالح

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
افشارانی صبا

افشارانی صبا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مشایخی محمدرضا

مشایخی محمدرضا

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بردینه محسن

بردینه محسن

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسین آبادی محمد

حسین آبادی محمد

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عراقی محمدعرفان

عراقی محمدعرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قارلقی فاطمه

قارلقی فاطمه

پرستاري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اکبری سجاد

اکبری سجاد

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صفدرپور امیر

صفدرپور امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالملکی حسین

عبدالملکی حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رشیدی فر محمدامین

رشیدی فر محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:22:13 PM