جوانرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جوانرود

رحمانی تبار سینا

رحمانی تبار سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
محمودی ژینو

محمودی ژینو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سرپل ذهاب

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
صیادی اسرا

صیادی اسرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
مرادی فردین

مرادی فردین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
رضایی الهام

رضایی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت ثلالث باباجاني

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
فرخی پارسا

فرخی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت روانسر

3سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
بازانی سونیا

بازانی سونیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بابا خانی ژینا

بابا خانی ژینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
یاراحمدی شیلان

یاراحمدی شیلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مرادی سیروان

مرادی سیروان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحیمی اسراء

رحیمی اسراء

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عبدالهی ژینا

عبدالهی ژینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قاسمی حسنا

قاسمی حسنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت جوانرود

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
غلامی شکوفه

غلامی شکوفه

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
کاکاپور هاجر

کاکاپور هاجر

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
رضایی هیمن

رضایی هیمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منوچهری مستوره

منوچهری مستوره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت گهواره

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امیری محمد

امیری محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت ثلاث باباجاني

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
حسینی تارا

حسینی تارا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

زبان
فرجی ژیلا

فرجی ژیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضائی مسلم

رضائی مسلم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شیرزادی آرمین

شیرزادی آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
احمدی حدیثه

احمدی حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمد نژاد محمد

محمد نژاد محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قادری فاطمه

قادری فاطمه

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سلیمیان اوین

سلیمیان اوین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت روانسر

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رسولی هلاله

رسولی هلاله

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سلیمانی ندا

سلیمانی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمدی میلاد

احمدی میلاد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | محروم-بومي استان کرمانشاه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کریم زاده حمزه

کریم زاده حمزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امینی چیا

امینی چیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سعیدیانی پریا

سعیدیانی پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فتحی هاوژین

فتحی هاوژین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت جوانرود

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مظفری ژونا

مظفری ژونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
احمدی اشکان

احمدی اشکان

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یاری مهسا

یاری مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوری محمد

نوری محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خالصی شینا

خالصی شینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستمی آراس

رستمی آراس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمدیان مهیا

احمدیان مهیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
میرزایی شکوفه

میرزایی شکوفه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت سرپل ذهاب

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سپنه دار رویا

سپنه دار رویا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
خسروی شاهو

خسروی شاهو

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صیدزاده متین

صیدزاده متین

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شریفی سیده آیدا

شریفی سیده آیدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدی سنا

احمدی سنا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه- محل خدمت کرمانشاه ناحيه 2

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مرادی میلاد

مرادی میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کرمانشاه ناحيه 2

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اصل چقاقزانی راشد

اصل چقاقزانی راشد

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کریمی اسامه

کریمی اسامه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:45:55 AM