اسلام آبادغرب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اسلام آبادغرب

اصحابی مهسا

اصحابی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
اکبری حسین

اکبری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
عباسی پگاه

عباسی پگاه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
نصرتی حانیه

نصرتی حانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
نظری نسترن

نظری نسترن

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
گرامی محمد طاها

گرامی محمد طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
کریمی مهسا

کریمی مهسا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت کرمانشاه ناحيه1

5سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
شمسی زهرا

شمسی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت ثلاث باباجاني

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
کاربین فاطمه

کاربین فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
خانی امیرحسین

خانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
مرادی کیمیا

مرادی کیمیا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت باينگان

5سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
رجبی بردیا

رجبی بردیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رستمی گیلان امیرحسین

رستمی گیلان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شاه محمدی دریا

شاه محمدی دریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سلیمانی مهسا

سلیمانی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
آرمان نژاد پروین

آرمان نژاد پروین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نوری یاسمن

نوری یاسمن

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نجفی نژاد مهسا

نجفی نژاد مهسا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
شفیعی یاسمن

شفیعی یاسمن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
شاویسی محمدامین

شاویسی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رستمی نگار

رستمی نگار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جعفری نشاط

جعفری نشاط

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
رجبی آریا

رجبی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تیموری ترانه

تیموری ترانه

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
اهنی فاطمه

اهنی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دانکو پریا

دانکو پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضایی زاد محمدمهدی

رضایی زاد محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پرنون هانیه

پرنون هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صفری هانیه

صفری هانیه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي استان کرمانشاه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
درویشی آرمین

درویشی آرمین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پرندآور نگین

پرندآور نگین

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خانی محمد حسین

خانی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی بیتا

احمدی بیتا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت اسلام آباد

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
کرمی محمدجواد

کرمی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بیرامی زینب

بیرامی زینب

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محرمی فر امیرمهدی

محرمی فر امیرمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جلیلیان محمد

جلیلیان محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صابریان امیررضا

صابریان امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
محمدیان علی

محمدیان علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عزیزی پوریا

عزیزی پوریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ابراهیمی گیلانی سپهر

ابراهیمی گیلانی سپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
پرنا کوثر

پرنا کوثر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کرمانشاه ناحيه 2

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ویسی کوثر

ویسی کوثر

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
طالبی محمدمعین

طالبی محمدمعین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفی معصومه

نجفی معصومه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت کرمانشاه ناحيه 1

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سهامی کیمیا

سهامی کیمیا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت اسلام آباد

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پرویزی فاطمه

پرویزی فاطمه

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجومیان فر فائزه

نجومیان فر فائزه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه-محل خدمت اسلام آباد

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
تیموری امیرحسین

تیموری امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
جلیلیان فاطمه

جلیلیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمسی کیانا

شمسی کیانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:52:24 PM