بيران شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بيران شهر

خوش نوا نگین

خوش نوا نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم اباد ناحيه 2

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
امیری چولاندیمی هستی

امیری چولاندیمی هستی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بیرانوند هانیه

بیرانوند هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شمس بیرانوند رسول

شمس بیرانوند رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائی بهرام

رضائی بهرام

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
3/25/2023 7:50:14 PM