گراب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گراب

خسروی الوار لیلا

خسروی الوار لیلا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

3سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
لطفی پور محمدرضا

لطفی پور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت طرحان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
علی پور حسین

علی پور حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت بروجرد

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
طولابی فاطمه

طولابی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
پناهیان ساسان

پناهیان ساسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت نورآباد(دلفان)

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نقی زاده زینب

نقی زاده زینب

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت ازنا

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مینایی رضا

مینایی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل اليگودرز-محل خدمت طرحان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کاکی زاده عاطفه

کاکی زاده عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل بروجرد-محل خدمت اليگودرز

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
درویشی احمد رضا

درویشی احمد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ملک احمدی کیمیا

ملک احمدی کیمیا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:36:37 AM