دوره

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دوره

طولابی صادق

طولابی صادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
بهرامی مینا

بهرامی مینا

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي مناطق درگير (سيل-زلزله)لرستان

7سال کانونی / 107 آزمون

انسانی
مومن زاده بهنام

مومن زاده بهنام

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
امرائی رضا

امرائی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شیراوند فاطمه

شیراوند فاطمه

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
صادقی درویشی زهرا

صادقی درویشی زهرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
نادری رمضان آباد پیمان

نادری رمضان آباد پیمان

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طولابی فاطمه

طولابی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادی چگنی فاطمه

مرادی چگنی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طهماسبی ریحانه

طهماسبی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از زن

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
3/25/2023 7:46:51 PM