ازنا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ازنا

خاکباز سارینا

خاکباز سارینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت ازنا

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
خوشخو امیری حسین

خوشخو امیری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ایرانشاهی نازنین

ایرانشاهی نازنین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بیگی محمد علی

بیگی محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضایی رضا

رضایی رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
‌لک نسترن

‌لک نسترن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امیری ریحانه

امیری ریحانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحیمی مهشاد

رحیمی مهشاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سرلک نیما

سرلک نیما

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طالبی دانیال

طالبی دانیال

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هداوند مریم

هداوند مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیدی فاطمه

امیدی فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
مرزبان مریم

مرزبان مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل بروجرد-محل خدمت ازنا

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دوستی زاده نگین

دوستی زاده نگین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
خدابخشی مبینا

خدابخشی مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
‌لک ابوالفضل

‌لک ابوالفضل

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
امامی سهیل

امامی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتمی معین

حاتمی معین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
دبیری محمدرضا

دبیری محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
بیات زهرا

بیات زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
براتی عطیه

براتی عطیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت اليگودرز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاهسواری اشکان

شاهسواری اشکان

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میری زهره السادات

میری زهره السادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کبیری امیر محمد

کبیری امیر محمد

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت ازنا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوروزی معصومه

نوروزی معصومه

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ربیعی فاطمه

ربیعی فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
گودرزی مریم

گودرزی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:14:45 PM