دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دورود


جمشیدی محمدمهدی

جمشیدی محمدمهدی

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
امیدی محمدرضا

امیدی محمدرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
لک ا حمیدرضا

لک ا حمیدرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت بروجرد

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
معتمدمهر گلاره

معتمدمهر گلاره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
کمانگیر کیان

کمانگیر کیان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت دورود

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آسترکی محمدامین

آسترکی محمدامین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رازانی علیرضا

رازانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسروی محمدمهدی

خسروی محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امیدیان چکان امیرمحمد

امیدیان چکان امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برومند امیرحسین

برومند امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان احمدرضا

ابراهیمیان احمدرضا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضائی حسن

رضائی حسن

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شرفی حسین

شرفی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عاروان امیرحسین

عاروان امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوی سیده نرگس

موسوی سیده نرگس

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/1/2023 7:02:38 PM
Menu