دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دورود

طبیب زاده محمد

طبیب زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

10سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
لشنی زند محمدمهدی

لشنی زند محمدمهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
بهگام ارشیا

بهگام ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
جمشیدی محمدمهدی

جمشیدی محمدمهدی

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
بساک یاس

بساک یاس

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
قائدرحمتی پریا

قائدرحمتی پریا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
افروغ امیر

افروغ امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
امیدی محمدرضا

امیدی محمدرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

8سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
حسنوند راضیه

حسنوند راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قائدرحمت زهرا

قائدرحمت زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
لشنی شهریار

لشنی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبدی سارینا

عبدی سارینا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
رازانی حسین

رازانی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
لک ا حمیدرضا

لک ا حمیدرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت بروجرد

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قائدرحمتی محمدجواد

قائدرحمتی محمدجواد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبدالوند نازنین

عبدالوند نازنین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خاکباز سیدیونس

خاکباز سیدیونس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خانلری شقایق

خانلری شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فلاح امیرحسین

فلاح امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت اليگودرز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نباتی زهرا

نباتی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت دورود

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سعیدی نیا نگار

سعیدی نیا نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خادم یاسین

خادم یاسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت ازنا

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نامجو فاطمه

نامجو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رازمند محمدحسین

رازمند محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت دورود

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زندلشنی رضا

زندلشنی رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت بروجرد

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
چگنی بهاره

چگنی بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ارکیان محمدمهدی

ارکیان محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانمحمدی فاطمه

خانمحمدی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلیمی نیا بهزاد

سلیمی نیا بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حیدرزاده رضوان

حیدرزاده رضوان

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
معتمدمهر گلاره

معتمدمهر گلاره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ماهرو بختیاری الینا

ماهرو بختیاری الینا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت دورود

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کرمپور زینب

کرمپور زینب

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
جمالی معصومه

جمالی معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت ازنا

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
روشنی فرهاد

روشنی فرهاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
درخشنده طناز

درخشنده طناز

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت ازنا

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حاجیوند مهدیه

حاجیوند مهدیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت دورود

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
درویشی علی

درویشی علی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بروجرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مخلصی ارمغان

مخلصی ارمغان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
گلپایگانی زهرا

گلپایگانی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رحمتی فاطمه

رحمتی فاطمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کمانگیر کیان

کمانگیر کیان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت دورود

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
یاراحمدی ابوالفضل

یاراحمدی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه ناجا

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بیات سعید

بیات سعید

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ملاير | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
یاراحمدی زهرا

یاراحمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل تحصيل بروجرد-محل خدمت دورود

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سالاروند سبحان

سالاروند سبحان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
لک ا حسین

لک ا حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آسترکی محمدامین

آسترکی محمدامین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
فرهادی لیلی

فرهادی لیلی

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صیدی دهقان ریحانه

صیدی دهقان ریحانه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
روشنی سبا

روشنی سبا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عاروان سارا

عاروان سارا

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دالوند اشکان

دالوند اشکان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
پاپی فاطمه

پاپی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رازانی علیرضا

رازانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوی سیده مبینا

موسوی سیده مبینا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
باجلان امیرحسین

باجلان امیرحسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نیکوکار ریحانه

نیکوکار ریحانه

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رزاقی هستی

رزاقی هستی

علوم ورزشي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروی محمدمهدی

خسروی محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دهناری محمد

دهناری محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت اليگودرز

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
لک ا ریحانه

لک ا ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رازانی امیررضا

رازانی امیررضا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بروجرد | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امیدیان چکان امیرمحمد

امیدیان چکان امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسینی سیده زینب

حسینی سیده زینب

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصرتی مهرانا

نصرتی مهرانا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سالاروند شکیبا

سالاروند شکیبا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برومند امیرحسین

برومند امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان احمدرضا

ابراهیمیان احمدرضا

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بروجرد | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تقوی فاطمه

تقوی فاطمه

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدوند مهدیس

احمدوند مهدیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضائی حسن

رضائی حسن

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شرفی حسین

شرفی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدی تبار حسین

محمدی تبار حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابائیان تینا

بابائیان تینا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مرزبان پرستو

مرزبان پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عاروان امیرحسین

عاروان امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
باجلانی نرگس

باجلانی نرگس

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهمنی ریحانه

بهمنی ریحانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دارابی فرناز

دارابی فرناز

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
موسوی سیده نرگس

موسوی سیده نرگس

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
پایاب میلاد

پایاب میلاد

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 8:37:17 PM