نورآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نورآباد

نورعلی نیما

نورعلی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
امیدیان ده نو محمد

امیدیان ده نو محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

8سال کانونی / 184 آزمون

تجربی
شهمرادیان مبینا

شهمرادیان مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
عزیزی شیوا

عزیزی شیوا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت خرم آباد ناحيه 1

4سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
منتی مریم

منتی مریم

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شاهیوندی زینب

شاهیوندی زینب

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
غفوری جواد

غفوری جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمودی دلفان رضا

محمودی دلفان رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدی امین

محمدی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
گرایی فر سیده زهرا

گرایی فر سیده زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت نورآباد

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
رضایی فرد یونس

رضایی فرد یونس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت نورآباد(دلفان)

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
قدمی سید محمد مهدی

قدمی سید محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیگی ملک آباد محمد

بیگی ملک آباد محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت کوهدشت

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مرادی علی

مرادی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خسروی آرزو

خسروی آرزو

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اسمعیلی مورینه مهدی

اسمعیلی مورینه مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
امیرپور مهدیس

امیرپور مهدیس

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
طالبوند وحید

طالبوند وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گنجی پور هفت چشمه نگار

گنجی پور هفت چشمه نگار

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
کرمی طلایی پرستش

کرمی طلایی پرستش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیری یاسمن

شیری یاسمن

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیدی علی

امیدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت نورآباد

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مهدوی اشرف آبادی علی

مهدوی اشرف آبادی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزیزی محمد مهدی

عزیزی محمد مهدی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شیخی ابوالفضل

شیخی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت کاکاوند

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارعی هفت چشمه حسین

زارعی هفت چشمه حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت نورآباد

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سبزی خوشنامی زهرا

سبزی خوشنامی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عربی خسروخانی محمد

عربی خسروخانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادی اشرف آبادی ابوالفضل

مرادی اشرف آبادی ابوالفضل

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
الماسی حسینی سید سینا

الماسی حسینی سید سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سوری مریم

سوری مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کرمعلی علیرضا

کرمعلی علیرضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دارایی هانیه

دارایی هانیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تقیان علیرضا

تقیان علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن پور امید

حسن پور امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت کاکاوند

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سبزیان کیمیا

سبزیان کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی طلب سیدرضا

حسینی طلب سیدرضا

تاريخ اسلام|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ذوالفقاری محمد

ذوالفقاری محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شیری فائزه

شیری فائزه

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
یوسفی نسب حسین

یوسفی نسب حسین

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:56:40 AM