كشكوئيه رفسنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كشكوئيه رفسنجان

عوض پور مریم

عوض پور مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زمانی رسول

زمانی رسول

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بمانی حدیث

بمانی حدیث

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
اکبری وکیل اباد فاطمه

اکبری وکیل اباد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت انار

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رجب زاده محمدحسین

رجب زاده محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زینلی نژاد علی

زینلی نژاد علی

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عباس زاده مهدی

عباس زاده مهدی

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اکوان زهرا السادات

اکوان زهرا السادات

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رحیمیان مهدی

رحیمیان مهدی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رضایی شایان

رضایی شایان

علوم کامپيوتر|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبدلی مسینان ابوالفضل

عبدلی مسینان ابوالفضل

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رزانی امیرحسین

رزانی امیرحسین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:17:49 PM