قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قلعه گنج


احمدی کهنعلی زهرا

احمدی کهنعلی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حیدری زاده نجمه

حیدری زاده نجمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
چمنی مریم

چمنی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
میرزائی طاها

میرزائی طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صمیمی کشیتی ساجده

صمیمی کشیتی ساجده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
6/2/2023 9:58:49 PM
Menu