ريگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ريگان

ابراهیم آبادی محمدعلی

ابراهیم آبادی محمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دهقانیان محمدمهدی

دهقانیان محمدمهدی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

زبان
سابکی ژند محمد

سابکی ژند محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت ريگان

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ملائی محمدحسین

ملائی محمدحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت نرماشير

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
آبیار مهدیه

آبیار مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رادمرد علیرضا

رادمرد علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کروکی فاطمه

کروکی فاطمه

تاريخ|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:22:38 AM