راور

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راور


کاربخش راوری مریم

کاربخش راوری مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
توکلی فاطمه

توکلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:33:35 PM
Menu