راور

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راور

کاربخش راوری مریم

کاربخش راوری مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
کاربخش راوری مرضیه

کاربخش راوری مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

3سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
حسینی بقائی راوری سیدمحمد

حسینی بقائی راوری سیدمحمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت زرند

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
صمدی راوری محمد هادی

صمدی راوری محمد هادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
کمالی پور راوری ریحانه

کمالی پور راوری ریحانه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شفیعی فاطمه

شفیعی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کمالی شریف آبادی ریحانه

کمالی شریف آبادی ریحانه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
اسماعیلی عرفان

اسماعیلی عرفان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- ‌محل خدمت کوهبنان

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کرباسی مهیا

کرباسی مهیا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کمالی مهشید

کمالی مهشید

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امیدوار محمدصالح

امیدوار محمدصالح

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت راور

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
توکلی زاده ملیکا

توکلی زاده ملیکا

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کرباسی زهرا

کرباسی زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شمسی نژادراوری ابوالفضل

شمسی نژادراوری ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یوسفی عذرا

یوسفی عذرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت ريگان

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
مرشدزاده راوری عرفان

مرشدزاده راوری عرفان

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهریاری مریم

شهریاری مریم

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
توکلی فاطمه

توکلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:03:38 PM