زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرند


غلامی مبینا سادات

غلامی مبینا سادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

زبان
امیری فاطمه

امیری فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
5/28/2023 5:33:44 AM