زرند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زرند


جعفری سید علی

جعفری سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

9سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
میرزایی علی اصغر

میرزایی علی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
محمود زاده علی

محمود زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
نخعی زهرا

نخعی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
شفیعی زاده مرضیه

شفیعی زاده مرضیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مصطفوی سیده سارا

مصطفوی سیده سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
احمدی مهدیس

احمدی مهدیس

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
اسلامی صدیقه السادات

اسلامی صدیقه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
علیزاده محمد هادی

علیزاده محمد هادی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
علیزاده محمد حسین

علیزاده محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه زهرا

ابراهیمی فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
قاسمی سعیدی محمد مهدی

قاسمی سعیدی محمد مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
منوچهری امیر

منوچهری امیر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محسن بیگی فاطمه

محسن بیگی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عرب پور فاطمه

عرب پور فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علی مومنی علی

علی مومنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عربپور عادل

عربپور عادل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
پور حاتمی محمد مهدی

پور حاتمی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ایزدی ریحانه

ایزدی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ضیاالدینی علیرضا

ضیاالدینی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت زرند

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قلیزاده حدیثه

قلیزاده حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت قلعه گنج

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب نصرت ابادی احمد رضا

عرب نصرت ابادی احمد رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سعیدی علی اصغر

سعیدی علی اصغر

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فاضلی مریم

فاضلی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانی هانیه

دهقانی هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ضیائی امیر حسین

ضیائی امیر حسین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمی زاده زهرا

قاسمی زاده زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خسروی اسماعیل

خسروی اسماعیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی زینب

محمدی زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی نیا سیدمحمد امین

حسینی نیا سیدمحمد امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
افشار زرندی امیر مهدی

افشار زرندی امیر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قلی زاده اعظم

قلی زاده اعظم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسلامی حدیث سادات

اسلامی حدیث سادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کاظمی حسین

کاظمی حسین

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریمی مریم

کریمی مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/28/2023 7:00:45 AM