جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جيرفت


کمالی مسکونی رضا

کمالی مسکونی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- محل خدمت انار

6سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
سنجری بنستانی عباس

سنجری بنستانی عباس

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
رودباری امیرحسین

رودباری امیرحسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسمی نراب امیرمهدی

قاسمی نراب امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرخی مهدی

فرخی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سیدی فاطمه

سیدی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مارانی علی اصغر

مارانی علی اصغر

مهندسي خطوسازه‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
افشار محمد

افشار محمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افشارمنش محمدحسین

افشارمنش محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
خانچه محمدحسین

خانچه محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دانشی نیما

دانشی نیما

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
پوررئیسی یاسین

پوررئیسی یاسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شهدادنژاد فاطمه

شهدادنژاد فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی زاده صبا

محمدی زاده صبا

فيزيک|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شعاعی شهراد

شعاعی شهراد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/1/2023 11:58:39 AM
Menu