فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فيروزكوه


غرقابی مهدی

غرقابی مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
درویش متولی فاطمه

درویش متولی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسفندیار کوثر

اسفندیار کوثر

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/9/2023 3:56:56 AM
Menu