رباط كريم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رباط كريم

محمدرضائی مهدی

محمدرضائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

7سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
شهری بجندی مهدی

شهری بجندی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
الماسی احمدرضا

الماسی احمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1-پذيرش مرد

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
زارعی اکیزی امیر حسین

زارعی اکیزی امیر حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران- محل خدمت رباط کريم

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

زبان
صمدی زهرا

صمدی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
موسوی وند زهرا

موسوی وند زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
ملکی ویری امیر حسین

ملکی ویری امیر حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 1

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رحمانی محسن

رحمانی محسن

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
چوبداری سوگند

چوبداری سوگند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقاجانی چهارده حمیدرضا

آقاجانی چهارده حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
حاجی پور خیره مسجدی امیر عباس

حاجی پور خیره مسجدی امیر عباس

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسینی سینا

حسینی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حیدری حسین

حیدری حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 2

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
انیسی امیررضا

انیسی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دیبازر امیرحسین

دیبازر امیرحسین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
غازی محمدطاها

غازی محمدطاها

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمیان سیدعلی

هاشمیان سیدعلی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 18

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
البرزی علی

البرزی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
الیاسی امیرعلی

الیاسی امیرعلی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعیداله زاده قورت تپه مهدی

سعیداله زاده قورت تپه مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باصری علی

باصری علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران- محل خدمت بهارستان 1

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محبی شقایق

محبی شقایق

مهندسي معماري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطیفی رضا

لطیفی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت فشافويه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جمالی محمدمهدی

جمالی محمدمهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تفرشی حنانه

تفرشی حنانه

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
متینی آرا علی

متینی آرا علی

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شفیعی گواری محمدمهدی

شفیعی گواری محمدمهدی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رکنی خطیر ابوالفضل

رکنی خطیر ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قاسمی نژاد سیدعلی

قاسمی نژاد سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
داداش زاده مهدی

داداش زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانی محمدحسین

دهقانی محمدحسین

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کریمی دیانا

کریمی دیانا

معماري داخلي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینخانی بهار

حسینخانی بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از زن

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رجبی محمدیاسین

رجبی محمدیاسین

مديريت فرهنگي هنري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جلولی علی

جلولی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ممتحن مژده

ممتحن مژده

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
قره صوفی زهرا

قره صوفی زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جلیلی آرمین

جلیلی آرمین

مديريت مالي|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهری لاشیدانی زهرا

مهری لاشیدانی زهرا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صمیمی فاطمه

صمیمی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مرادی زینب

مرادی زینب

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجی بابایی محمدرضا

حاجی بابایی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
راهدار پرنیان

راهدار پرنیان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مصطفایی مهدی

مصطفایی مهدی

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عبدی کوثر

عبدی کوثر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت رباط کريم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بابازاده محدثه

بابازاده محدثه

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:44:19 PM