ماه شهر

نمایندگی های کانون در شهر ماه شهر

  نمایندگی های آزمون شهر ماه شهر

 • ماه شهر
  ناحيه صنعتي پشت فرهنگ سرای فردوسی کوچه قضات 2 مجتمع فرهنگی آموزشی حیاتی
  تلفن :
  06152343627-06152344298-06152344288-06152343623

   نمایندگی های کتاب شهر ماه شهر

 • نمایندگی ماه شهر - آقای حیاتی
  ناحيه‌‌ي صنعتي- منازل فرهنگيان- روبروي منازل بانك ملي- كانون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0652-2344741-2344842-2344742-2344743
6/9/2023 1:06:56 AM
Menu