شيراز

نمایندگی های کانون در شهر شيراز

  نمایندگی های آزمون شهر شيراز

 • شيراز
  شيراز خيابان فلسطين نبش معدل ساختمان 110 طبقه 2
  تلفن :
  07132309961-07132359147-07132359137-07132359159

   نمایندگی های کتاب شهر شيراز

 • انتشارات کانون فرهنگي آموزش- نمايندگي شيراز
  خ فلسطين-چهارراه ارديبهشت-جنب ساختمان دلتا-پخش صفات
  تلفن :
  0711-2306027.
 • آقاي محمد رضوي پور - نماينگي شيراز
  خيابان فلسطين ـ نبش معدل- ساختمان 110 ـ طبقه‌ي دوم- کاون فرهنگي آموزش-
  تلفن :
  0711-2309961-2359137-2359159
5/30/2023 9:59:08 PM
Menu