نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در سیستان و بلوچستان

ايرانشهر

09155473659-05437212158-05437222256-05437228267

ايرانشهر خيابان شهيد مالكي مقابل غيرانتفاعي بوعلي

چابهار

05435320047-09053412426

خیابان امام خمینی - خیابان مولوی - نرسیده به اداره پست - دانشگاه پیام نور - دفتر کانون قلمچی کدپستی 9971648898

خاش

05434228083-05434228081-05434229656-05434227710

خيابان شهيد بهشتي- روبروي دبستان فاطمه الزهرا يا متوسطه اول زينبيه

راسک

09159495549-09390022457-09159495549-09390022457

شهرستان سرباز بخش مركزي راسك خيابان معلم جنب آموزش وپرورش

زابل

05422235311-05422227903-05422235311-05422250798

زابل خيابان فردوسي نبش فردوسي36 دبيرستان هدايت

زاهدان

09367676606-05433422044-05433446343-09388330365

زاهدان . خیابان دانشگاه -دانشگاه 31- اواسط میلان - نبش تقاطع اول سمت راست . جنب پایگاه سلامت هجرت . پلاک 21

سراوان2

05437641402-05437641402-05437641402-09151991816

سراوان-خيابان بهشتي-نبش بهشتي6-آموزشگاه رشد-كانون فرهنگي آموزش قلم چي -سراوان2

سيب و سوران

05437694372-05437694372-05437694372-09153477033

سيستان و بلوچستان - شهرستان سيب و سوران تقاطع باهنر و كارگر جنب دبيرستان نمونه پيامبر اعظم ص

نيک شهر

09155476098-09159934760-05435232581-05435232581

نيكشهربلوارآزادي خيابان اميرالمومنين پشت پمپ بنزين

6/3/2023 12:27:49 AM
Menu