فرخ شهر

نمایندگی های کانون در شهر فرخ شهر

  نمایندگی های آزمون شهر فرخ شهر

 • فرخ شهر
  فرخ شهر بلوار ولي عصر نرسيده به چهار راه حافظ
  تلفن :
  03832425100-03832421020-03832429099

   نمایندگی های کتاب شهر فرخ شهر

 • نمايندگى فرخ شهر ـ خانم شفيعى
  خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه حافظ کانون فرهنگی آموزش-
  تلفن :
  0382-2425100-2421020-2424100
5/29/2023 1:42:53 AM
Menu