مهريز

نمایندگی های کانون در شهر مهريز

  نمایندگی های آزمون شهر مهريز

 • مهريز
  يزد - مهريز- فلكه شهرداري- كوچه ي آموزش -
  تلفن :
  03532528355

   نمایندگی های کتاب شهر مهريز

 • نمايندگي مهريز - اقاي خواجه
  فلكه شهيد صدوقي(شهرداري)- کوچه‏ی آموزش- كانون فرهنگي آموزش -
  تلفن :
  0352-5228355-5228327-5223046
5/31/2023 3:23:22 AM
Menu