نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در همدان

اسدآباد

08133125422-09188190773-08133125422-08133115831

خيابان صاحب الزمان شرقي طبقه فوقاني مصالح فروشي مرادي

بهار

08132510732-09183133861-08134509234

بهار - خيابان امام خميني - خيابان فرهنگ - جنب اداراه آموزش و پرورش سابق

تويسركان

08134942222-08134946054-08134926051

تويسركان-خ شريعتي-كوي -شهيد مراتي-آموزشگاه قلم

رزن

09124601305-08136222136-08136222136-08136226313

شهرستان رزن - بلوار آيت الله شوندي - خيابان ورزش- 200 متر بالاتر از دبيرستان دارالفنون

كبودر آهنگ

09354579164-08135228692-08135228692

كبودرآهنگ ميدان امام خميني روبه رو مسجد اعظم كنار قاليبافي

ملاير پسران

08132256010 - 08132246010

ملاير - خيابان اميركبير - روبروی ورزشگاه تختی _انتهای بن بست شهید رحم خدا شرفی آموزشگاه پسرانه هدایت

ملاير دختران

08132249030 و 09010237538

ملاير - خ اميركبير كوچه شهيد منصور احمدي پور آموزشگاه دخترانه هدايت

نهاوند

08133242085-09184999200-08133248893-09188504098

نهاوند - خيابان حافظ - پائين تر از چهارراه آزادگان آموزشگاه كاوش

همدان

08138260041-08138260079

همدان خيابان طالقاني چهارراه اميركبير ساختمان اميركبير واحد1

6/5/2023 9:26:46 PM
Menu