پلدختر

نمایندگی های کانون در شهر پلدختر

  نمایندگی های آزمون شهر پلدختر

 • پلدختر
  پل دختر -خيابان امام-خيابان 22 بهمن-سمت چپ-جنب موسسه توسعه
  تلفن :
  06632226112-06632223821-06632226112-09163634474

   نمایندگی های کتاب شهر پلدختر

 • آقاي مرادي - کتاب فروشي فردوسي (پلدختر)
  خ معلم جنوبي - جنب بيمارستان امام
  تلفن :
  4220709