نگران نگرانی نباشید

نگرانی نوعی بیماری است که می‌توان تا حدی آن را درمان کرد.

نگران نگرانی نباشید

نگرانی نوعی بیماری است که می‌توان تا حدی آن را درمان کرد.

1. نگرانی از کامل و بی‌نقص نبودن:

آیا توقع دارید کامل باشید؟ بدانید که هیچ کس کامل نیست. پس نگران نباشید! در این مورد همه مانند شما هستند.

2. نگرانی از ناتمام ماندن بعضی کارها، در مدت‌زمان معین:

زمان را شما تعیین می‌کنید. در ضمن به یاد داشته باشید که هیچ چیز زیبا و باارزشی یک‌روزه به دست نمی‌آید؛ پس به خودتان استرس بیهوده وارد نکنید.

3. نگرانی از "نه گفتن":

شما نه گفتن را بلد هستید مثل همین الان که به کارهای بد نه می‌گویید.

شما می‌توانید از همین امروز سطح نگرانی‌های خود را پایین بیاورید.

از کدام مورد شروع می‌کنید؟ تصمیم بگیرید و به آن عمل کنید.