محمدرضا آقاجـانی: استوکیومتریِ امتحانات نهایی از سال 84 تا 93

آموزش شیمی 3

محمدرضا آقاجـانی: استوکیومتریِ امتحانات نهایی از سال 84 تا 93

دانش آموزان عزیز سال سومی ام و همچنین همکاران محترم شیمی مدارس، می توانند جزوه ی سوالات استوکیومتری امتحانات نهایی از سال 84 تا 93 را دانلود نمایند.

امید که این جزوه نیز بتواند به تسلط شما در مبحث بسیار مهم استوکیومتری کمک کند.

 پاسخ تشریحی سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه هم بمنظور بررسی جواب هایتان در این جزوه آورده شده است.

سربلند باشید

محمدرضا آقاجـانی - مدرس شیمی

5/30/2023 10:29:19 PM
Menu