سطح دشواری کنکور 93 در یک نگاه + چندتا 10 تا و نمودار

مقایسه ی سطح دشواری کنکور تجربی و ریاضی انسانی هنر و زبان 93 به همراه آمار چند تا از 10 تا را در ادامه مشاهده کنید...

سطح دشواری کنکور 93 در یک نگاه + چندتا 10 تا و نمودار

 

این جدول ها بر اساس خود اظهاری بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموزان کانون استخراج شده اند.(آخرین بروز رسانی ۹ تیر ماه ۱۳۹۳)

تجربه ی پارسال ما نشان می دهد این خود اظهاری ها تا حد زیادی واقعی و قابل اعتناست زیرا دانش آموزان با هویت واقعی خود و در صفحه ی شخصی خود نتایج و درصدهایشان را وارد کرده اند و برای ارزیابی دقیق خود نه  نیازی به اغراق و دست بالاگرفتن خود و نه نیازی به فروتنی و دست پایین گرفتن خود دارند.

 پارسال پس از اعلام نتایج  و ارزیابی صدها کارنامه ی دانش آموز کانونی معلوم شد سطح دشواری سوال ها در همان حدودی است که دانش آموزان از قبل  خود اظهاری کرده بودند و امسال یک دلیل دیگر هم داریم وقتی صدها تن از دانش آموزان کانونی با روش سه روز یک بار کتاب زرد اختصاصی را در دست می گیرند و به حوزه ها می آیند و بدون آن که به پاسخ نامه ی انتهای کتاب نگاهی بیاندازند چهار ساعت مداوم کنکور را شبیه سازی می کنند بنابراین آن قدر قابل اعتماد و اتکا هستند که بتوان به نظرشان احترام گذاشت  

نکته ی حائز اهمیت در کنکور امسال این است که سطح دشواری سوال ها در برخی درس ها برای بازه های ترازی بالاتر دشوارتر شده  و در بازه های پایین تر دشواری کم تری نسبت به سال گذشته دارند . این چیزی است که احساس دانش آموزان ترازهای مختلف از سطح دشواری نیز موید آن است

پیشنهاد می کنیم هر دو نوع جدول را در کنار هم ببینید یکی مربوط به احساس دانش آموزان از سطح دشواری است (نمودارهای پایین صفحه ) و دومی مربوط به درصدهایی است که پس از تصحیح سوال هایشان به دست آورده اند و در سایت کانون وارد کرده اند. (برای مشاهده نتایج نظرخواهی سطح دشواری کلیک کنید)

نتیجه ای که از این  آمارها می توان در مورد تخمین رتبه استنباط کرد این است که دانش آموزان با ترازهای بالاتر از ۶۲۵۰ در صورتی که درصدهایشان در برخی از درس ها را براساس کنکور ۹۲ در سایت کانون تخمین زدند می توانند کمی به خودشان ارفاق کنند و رتبه شان را بهتر بدانند !

 

توجه : درجدول ها، درصد به چند تا از 10 تا تبدیل شده است. 

 

سطح دشواری کنکور ریاضی ۹۳ در مقایسه با کنکور ۹۲ 

 

 

سطح دشواری کنکور تجربی ۹۳ در مقایسه با کنکور ۹۲ 

 

 

 

احساس دانش آموزان از سطح دشواری درس های  کنکور ۹۳   

 

 سطح دشواری دروس کنکور ریاضی ۹۳سطح دشواری دروس کنکور تجربی ۹۳سطح دشواری دروس کنکور انسانی ۹۳سطح دشواری دروس کنکور هنر ۹۳سطح دشواری دروس کنکور زبان ۹۳ 

 

 

سطح دشواری دروس عمومی گروه های مختلف در کنکور ۹۳

 

زبان و ادبیات فارسی  کنکور ۹۳عربی کنکور ۹۳دین و زندگی  کنکور ۹۳زبان انگلیسی  کنکور ۹۳ 

 

 


6/4/2023 9:11:46 PM
Menu