داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

هنری‌ها ، سوالات خود را اینجا بپرسید... دوستان وداوطلبان کنکور هنر و سایر رشته‌ها که خواستار شرکت در کنکور هنر هستید، این صفحه برای پاسخ دادن به سوالهای شما راه اندازی شد

داوطلبان کنکور هنر! سوال‌های مشاوره ای خود را اینجا بپرسید

سلام

 دوستان وداوطلبان کنکور هنر و سایر رشته ها که خواستار شرکت در کنکور هنر هستید، این صفحه برای پاسخ دادن به سوالهای شما راه اندازی شده است.

همکاران زیر در این صفحه پاسخگوی سوال های مشاوره ای شما هستند:

رقیه محبی رشته طراحی پارچه هنر تهران (مسئول دفترچه هنر)

کوثر نیک‌نام رشته صنایع دستی دانشگاه هنر تهران (همیار سایت)

شهره جعفری رشته کارگردانی تئاتر سوره( مسئول گروه هنر)

محمدامین طه‌زاده رشته طراحی صنعتی دانشگاه تهران (همیار اینستاگرام) 

هادی باقرسامانی رشته طراحی صنعتی دانشگاه تهران ( طراح سوال و مولف کتاب ترسیم فنی)

بابک کوهستانی رشته نوازندگی موسیقی کلاسیک تهران( استاد خلاقیت موسیقی)

ارغوان عبدالملکی رشته سینما هنر تهران( مسئول درس خلاقیت نمایشی و درک عمومی هنر)