برنامه آزمون‌های هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم - خرداد 1402

برنامه آزمون‌های هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم - خرداد 1402 (ریاضی- تجربی -انسانی و علوم معارف)

برنامه آزمون‌های هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم - خرداد 1402

دانش‌آموزان سال دهم و یازدهم، سلام
در آزمون‌های خرداد امسال، شما در یک درس عمومی و یک درس اختصاصی امتحانات هماهنگ کشوری دارید.


برنامه امتحانات هماهنگ سال دهمبرنامه امتحانات هماهنگ سال یازدهم


5/28/2023 1:14:05 PM