سوالات ساده آزمون‌های کانون

با سلام و وقت بخیر ، خدمت دانش آموزان عزیز . در لینک زیر سوالات ساده آزمون‌های کانون قرار داده شده است ، شما با مراجعه به لینک آزمون مربوطه می‌توانید به سوالات ساده دسترسی داشته باشید .

سوالات ساده آزمون‌های کانون

با سلام و وقت بخیر ، خدمت دانش آموزان عزیز . 

قبل از شروع امتحانات پایان سال یک بار دیگر تمام سوالات سادۀ آزمون ها را از ابتدای سال که در لینک های زیر قرار داده ایم ، دانلود کرده و آن ها را تمرین کنید . 


این لیست به تدریج تکمیل می شود.


سوالات ساده آزمون 
22 مهر
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 
6 آبان
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 
20 آبان
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 
4 آذر
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون
 18 آذر
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 2 
دی
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 23 
دی
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون
7 بهمن 
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 21 
بهمن
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 5 
اسفند
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 19
اسفند
کلیک کنید
سوالات ساده آزمون 7 
فروردین
کلیک کنید
6/8/2023 7:58:11 PM
Menu