رتبه 8 تجربی: در دوران نوروز ساعت مطالعه‌ام را افزایش دادم

ر ایام نوروز که ایام طلایی برای دانش آموزان محسوب می‌شود، مقداری تغییرات در برنامه‌ام داشتم

رتبه 8 تجربی: در دوران نوروز ساعت مطالعه‌ام را افزایش دادم

دنیا دیانتی پور، رتبه‌ی ۸ تجربی منطقه‌ی۳، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

در ایام نوروز که ایام طلایی برای دانش آموزان محسوب می شود، مقداری تغییرات در برنامه‌ام داشتم؛ ساعت مطالعه‌ام را مقداری زیاد کردم، همچنین تعداد تست‌هایم را بیشتر کردم. علاوه بر این‌ها بیشتر زمان مطالعه‌ام را صرف تست زدن (بازیابی) کردم تا این‌که صرف مطالعه درسنامه های آموزشی کنم. این تغییر روند ها همراه با افزایش کیفیت مطالعه بود یعنی حین این‌که کمیت مطالعه و تعداد تست‌هایم را زیاد کردم حواسم بود که کیفیت مطالعه‌ام پایین نیاید. مدت مطالعه و تعداد تست‌هایم را به حد مشخصی رساندم وتا زمان کنکور آن را در همان حد نگاه داشتم و پیوستگی‌ام را حفظ کردم. دوران طلایی نوروز برای بررسی اشکالات و پیدا کردن نقاط ضعف و قوت بسیار مهم است. در این دوران آزمون‌های جمع‌بندی پایه و نیم‌سال اول دوازدهم برگزار می شود که باعث می‌شد متوجه شوم چه قسمتی را مشکل دارم و باید آن را برطرف کنم. برای آمادگی در این آزمون‌ها از کتاب های جمع‌بندی استفاده می‌کردم و بعد وقتی می‌دیدم که در فصلی از کتاب مشکل دارم، از کتاب‌هایی که در طول سال استفاده کرده بودم، دوباره از آن قسمت تست می‌زدم. همچنین به نقاط قوت خودم پی می‌بردم و سعی می‌کردم که آن‌ها را به عنوان نقاط قوت پایدار حفظ کنم.

بعد از آزمون ۷ فروردین، برای جمع‌بندی دیگری شروع به کار کردم، جمع‌بندی نیمسال اول دوازدهم. که با توجه به تجربه‌ای که برای جمع‌بندی پایه داشتم، راحت‌تر توانستم نیم‌سال اول دوازدهم را جمع بندی کنم. در انتهای اردیبهشت ماه جمع‌بندی کل دوازدهم هست که استفاده از موقعیت آزمون ۱۸ فروردین کمک زیادی به جمع بندی کل دوازدهم می‌کند.


3/27/2023 5:38:37 PM