احسان عالی زاده: یک کاربرگ ساده اما بسیار مهم

احسان عالی زاده: یک کاربرگ ساده اما بسیار مهم ابتکار جدید امسال کانون دو سوال ساده‌تر از هر 10 سوال بود. اهمیت توجه به این سوالات برای تمام گروه‌های دانش آموزان لازم است

احسان عالی زاده: یک کاربرگ ساده اما بسیار مهم

یک کاربرگ ساده اما بسیار مهم

 

ابتکار جدید امسال کانون دو سوال ساده تر از هر 10 سوال بود. اهمیت توجه به این سوالات برای تمام گروه های دانش آموزان لازم است. شما باید بدانید وضعیت تان در پله اول سطح دشواری سوالات در هر درس چه گونه است. اگر در مباحثی دچار توهم فراموشی شدید توجه به سوالات ساده و بازیابی آن ها بازخوردی منطقی برای برنامه ریزی مطالعه به شما می دهد. تمرین توجه به دو سوال ساده در روز کنکور و آزمون های مهم شما را به مهارتی می رساند که در صورت دشوار بودن یک یا چند درس در کنکور بتوانید سوالات ساده تر را انتخاب کنید و حداکثر بهره برداری را داشته باشید.

اما باید دقت کرد که این توجه به یک باره به مهارت های شما اضافه نمی شود. نیاز به زمان دارد و تمرین. 

در زیر یک کاربرگ را می بینید که اطلاعات سوالات ساده را در آن می نویسید. 


 

 این که به سوالات ساده پاسخ داده اید یا خیر و پاسخ تان صحیح بوده یا غلط؟ اینه که فکر کنید چرا به سوالات ساده پاسخ نداده اید  یا اشتباه پاسخ داده اید به مرور توجه تان را در طبقه بندی سطوح مختلف مباحث قوی تر می کند. یادتان باشد برای نهادینه شدن انتخاب این گروه از سوالات در آزمون های مهم و کنکور باید هر آزمون به آن توجه کنید. بعد از هر آزمون از کارنامه خود دو سوال ساده تر را ببینید یا بعد از ظهر روز آزمون از سایت کانون از آن ها استفاده کنید.

پیوسته و هدف مند پیش بروید.

3/27/2023 5:14:36 PM