برنامه راهبردی و تفصیلی هنر 1402

لطفا فایل نهایی برنامه راهبردی هنر شامل فایل برنامه در یک نگاه و برنامه تفصیلی ( سرفصل‌ها و آدرس درس‌ها) را از فایل ضمیمه بردارید.

برنامه راهبردی و تفصیلی هنر 1402

سلام دوستان گروه هنر

لطفا فایل نهایی برنامه راهبردی هنر شامل فایل برنامه در یک نگاه و برنامه تفصیلی ( سرفصل‌ها و آدرس درس‌ها) را از فایل ضمیمه بردارید.

در برنامه " در یک نگاه هنر"  مبحث درک عمومی هنر مربوط به " تاریخ هنر جهان و سبک‌های هنری"  در 7 فروردین و مبحث "تاریخ هنر ایران و هنر اسلامی ایران و جهان" در 18 فروردین سوال خواهیم داشت.

فایل ضمیمه برنامه نهایی هنر است که می‌توانید آخرین نسخه را از فایل ضمیمه دانلود نمایید.

6/6/2023 9:27:11 AM
Menu