7 فروردین اقتصاد - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

بررسی نکات ریز و درشت نیمسال اول درس اقتصاد دهم انسانی

7 فروردین اقتصاد - دهم انسانی - درسنامه - امیرحسین کاروین

سلام دوستان خوبم!

امیدوارم که از درس خوندن خسته نشده باشید.

تو فایل زیر تمام نکات مهم نیمسال اول کتاب اقتصاد رو براتون خلاصه و گلچین کردیم که میتونید استفاده کنید.

دفترچه جامع 7 فروردین

5/29/2023 9:07:13 AM
Menu