سوال هوش سوم دبستان -دام آموزشی - هوش ریاضی / تصویری / کلام

سوال هوش سوم دبستان -دام آموزشی - هوش ریاضی / تصویری / کلام سوم دبستان

سوال هوش سوم دبستان -دام آموزشی - هوش ریاضی / تصویری / کلام

فایل زیر سوالات هوش ریاضی / تصویری / کلامی ( فارسی ) همراه با توضیح و پاسخنامه می باشد . از این سوالات جهت دام آموزشی نیز استفاده می شود.5/28/2023 1:16:12 PM