انفجار یک سیارک بر فراز انگلیس

یک سیارک که به تازگی کشف شده است، ساعت 3 بامداد 24 بهمن بر فراز کانال انگلیس منفجر شد.

انفجار یک سیارک بر فراز انگلیس

                           

         یک سیارک که به تازگی کشف شده است، ساعت ۳ بامداد ۲۴ بهمن بر فراز کانال انگلیس منفجر شد.                 

سیارک کوچک با قطر یک متر که SAr۲۶۶۷ نام دارد، مانند یک ستاره دنباله دار در آسمان درخشید و پس از ورود به اتمسفر زمین منفجر شد. انفجار مذکور در سراسر جنوب انگلیس، ولز و همچنین پاریس در فرانسه قابل مشاهده بود.

مارک بازلوگ فیزیکدان آمریکایی از آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در این باره گفت: انفجارهای هوایی در این اندازه سالانه چندبار اتفاق می افتد. البته به ندرت این رویدادها قبل از وقوع پیش بینی می شوند.

در حقیقت به گفته او این هفتمین بار در تاریخ است که انفجار هوایی قبل از وقوع پیش بینی می شود.           

منبع :

3/27/2023 5:02:36 PM