آزمونک ریاضی چهارم -ویژه آمادگی آزمون 21 بهمن

آزمونک ریاضی چهارم دبستان (ضرب و تقسیم ...... اندازه گیری زاویه ) -ویژه آمادگی آزمون 21 بهمن

آزمونک ریاضی  چهارم -ویژه آمادگی آزمون 21 بهمن

آزمونک به همراه پاسخنامه ریاضی چهارم دبستان ویژه سوالات مهم برای آمادگی  در آزمون 21 بهمن ماه که در فایل زیر گذاشته شده است .


 این آزمونک شامل دروس : ضرب و تقسیم /تقسیم بر اعداد دو رقمی /فصل اندازه گیری می باشد. 

6/6/2023 9:49:23 AM
Menu