آزمون مشابه پارسال 11/21 - منطق -توضیح صوتی- مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم 5 تست از آزمون 21 / 11 / 1400 قلمچی را به صورت صوتی بررسی کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

آزمون مشابه پارسال 11/21 - منطق -توضیح صوتی- مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم 5 تست از آزمون 21 / 11 / 1400 قلمچی را به صورت صوتی بررسی کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .
مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400
1-متناقض متداخل کدام قضیه ، عکس مستوی لازم الصدق ندارد ؟

1)بعضی الف ب است .                                2)هر الف ب است .

3)هیچ الف ب نیست .                               4)بعضی الف ب نیست .2-احکام قضایا در کدام گزینه از قضیه ی زیر ، دو قضیه یکسان ایجاد نمی کند ؟

(( بعضی الف ج نیست ))

1)متناقض و متضاد متداخل                               2)متداخل تحت تضاد و متناقض متداخل

3)متداخل و متضاد متناقض                              4)متداخل تحت تضاد و متضاد متناقض3-کدام گزینه فاقد مغالطه عدم تکرار حد وسط است ؟

1)هر انسانی حیوان است . هیچ حیوانی دارای خرد نیست ؛ پس هیچ انسانی دارای خرد نیست .

2)توسعه متعلق به جامعه انسانی است . هر متعلق به جامعه انسانی مفید است ؛ توسعه مفید است .

3)آب از اکسیژن و نیتروژن است . اکسیژن و نیتروژن قابل احتراق اند ؛ پس آب قابل احتراق است . 

4)شراب آب انگور است . آب انگور حلال است ؛ پس شراب حلال است .4- در کدام یک از قیاس های اقترانی زیر ، دامنه مصادیق موضوع و محمول نتیجه قیاس هر دو علامت مثبت دارند ؟

1)هر الف ب است ، بعضی الف ج نیست .                                2)بعضی ج د است ، بعضی د ه نیست .

3)هیچ ت پ نیست ، هر الف پ است .                                  4)هر ه ج است ، بعضی ه د است .5-در کدام گزینه ، قیاس اقترانی نامعتبر است ؟

1)هر ب الف است - هیچ ج الف نیست - پس هیچ ب ج نیست .

2)بعضی الف ب است - هیچ ب ج نیست - پس بعضی الف ج نیست .

3)بعضی ج د است - هیچ ج الف نیست - پس بعضی د الف است .

4)هیچ ب الف نیست - هر ج الف است - پس هیچ ب ج نیست .
تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  🌹  🌹  🌹


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

فایل های ضمیمه

5/30/2023 11:19:43 AM
Menu