گفت‌و‌گو با فاطمه معصومی ؛ از تراز 5491 تا تراز 6084

الویت داشتن درس و هدفم باعث می‌شد که به طور جدی و به دور از حاشیه با تمرکز کامل مطالعه کنم

گفت‌و‌گو با فاطمه معصومی ؛ از تراز 5491 تا تراز 6084

«اولویت داشتن درس و هدفم باعث می‌شد که به طور جدی و به دور از حاشیه با تمرکز کامل مطالعه کنم.»


نام و نام خانوادگی : فاطمه معصومی

نام شهر و استان : اسد آباد ، همدان

رتبه سال 1401 : رتبه 114 منطقه 3 و 1017 کشوری کنکور هنر

رشته و دانشگاه قبولی : طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سال های حضور در کانون : 1 سال

تعداد کل آزمون ها : 50 آزمون

میانگین تراز : 5749

شغل و تحصیلات مادر : خانه دار ، متوسطه

شغل و تحصیلات پدر : راننده ، متوسطه

 

مصاحبه گر : مریم حضرتی  1. شما چگونه با کانون آشنا شدید؟ فرد خاصی توصیه کرد؟

با پیشنهاد یکی از معلمان و مشاور تحصیلی تصمیم گرفتم در آزمون ها شرکت کنم .


  1. دستاورد شما از شرکت در آزمون های کانون چه بود؟

طبقه بندی ذهنی و یادگیری منظم و زمان بندی شده از مهم ترین دستاوردهای کانون برایم بود.


  1. چرا این تعداد آزمون شرکت کردید؟ خسته نشدید؟ 

خیر خسته نشدم بلکه با شرکت در هر یک از آزمون ها انگیزه ام برای بهتر شدن در آزمون بعدی بیشتر می‌شد.


  1. پشتیبان تحصیلی شما در منزل چه کسی بود؟ پدر و مادر یا خواهر و برادر؟

پدر و مادربزرگم و خانواده ام با مهیا کردن شرایط پشتیبان من بودند و کمکم می کردند.


  1. آیا در آزمون هدف‌گذاری و مشابه پارسال هم شرکت می کردید؟ دلیل آن چیست؟

بله شرکت می کردم. شرکت در آزمون های مشابه پارسال و هدف گذاری تاثیر بسزایی در انسجام اطلاعات و عملکرد بهتر در آزمون داشت.


  1. از کدام یک از کارنامه‌های جعبه ابزار کارنامه استفاده می‌کردید؟ دلیل استفاده از هر کارنامه را ذکر کنید.

از اکثر کارنامه ها استفاده می‌کردم و به بررسی آنها می‌پرداختم به خصوص کارنامه هدف گذاری خیلی کمکم کرد.


  1. مطابق برنامه‌ی راهبردی درس می خواندید؟ چگونه برنامه‌ریزی می کردید؟

بله مطابق برنامه راهبردی مطالعه می کردم زیرا خود برنامه راهبردی بسیار منظم بود و منطبق با آن درس می خواندم.


  1. کدام درس ها نقطه قوت شما بودند؟

دینی و عربی و خلاقیت تصویری نقطه قوت من بودند و همیشه هم تستی و هم تشریحی نمره خوبی می گرفتم.


  1. روزی چند ساعت درس می خواندید؟ چند درصد زمان خودتان را به تست زدن اختصاص می دادید؟

حداقل ۵ و حداکثر ۱۳ ساعت درس می خواندم و اکثر زمانم را برای تست زنی در نظر می گرفتم.

 

کدام یک از کتاب های کانون را استفاده می کردید؟ این کتاب ها چه ویژگی‌هایی دارند؟

از کتاب های آبی و سبز کانون استفاده می کردم. همچین کتاب های سه سطحی و زرد جمع بندی تاثیر زیادی در جمع بندی دروس من داشت.


دلیل این که در آزمون‌های تابستان شرکت کرده اید چه بود؟

آزمون های تابستان موجب آمادگی بیشتر و بهتر و جلو افتادن می‌شد به همین دلیل از تابستان همراه کانون شدم.

 

چه تصمیماتی برای بهتر شدن در نیم سال دوم گرفتید؟ 

با مطالعه نقاط قوت و ضعف نیم سال اول سعی می‌کردم در نیم سال دوم آنها را اصلاح کنم و اشتباهاتم را تکرار نکنم.

 

فکر می کنید مهم ترین ویژگی که شما دارید و باعث می شود خوب درس بخوانید، چیست؟

اولویت داشتن درس و هدفم باعث می‌شد که به طور جدی و به دور از حاشیه با تمرکز کامل مطالعه کنم و به هدفم فقط فکر می کردم.

 

آیا در برنامه ریزی زمانی را به استراحت و تفریح اختصاص می دادید؟ چه کارهایی می کردید؟

بله معمولا بعد از آزمون جمعه تا زمانی که کارنامه آماده میشد به دیدن انیمشین با زیرنویس انگلیسی می‌پرداختم که هم برای تقویت زبان موثر بود و هم نوعی تفریح بود و بعضی روزها نیز به پیاده روی می رفتم.

3/27/2023 6:11:27 PM